Betonafwerking en Conservering

Stevens betontechniek heeft zich niet alleen gespecialiseerd in betonherstel, maar in alle facetten die hierbij horen. Bijvoorbeeld:

 • Het aanbrengen van beschermende coatings en impregnering op en onder constructiedelen (zoals balkons, galerijen, parkeerdekken, bruggen en vloeren)
 • Het aanbrengen, versterken, egaliseren, herstellen, impregneren en verven van betonnen vloeren
 • Het aanbrengen van anti-corrosie systemen
 • Het aanbrengen van voegafdichtingen

Beton Coatings

Meerdere motivaties zijn denkbaar waarom er een coating aangebracht dient te worden op beton. Denk aan het voorkomen van intrede van ongewenste stoffen, het type gebruik van het betonelement, esthetische redenen, enzovoorts. Om deze reden is er een verscheidenheid aan beton coatings beschikbaar.

Bij het gebruik van coatings op beton dient rekening te worden gehouden met de eisen die aan de constructie worden gesteld en met het gewenste resultaat. Deze eisen kunnen worden onderscheiden in: • Eisen aan de sterkte van de constructie (toelaatbare belasting), treksterkte, druksterkte, type belasting (stoot-, spat-, rollende-, schuif-, constante), en eisen aan de krimpeigenschappen • Gebruikseisen aan de top- en slijtlagen, zoals vlakheid, vloeistof dichtheid, dampdichtheid, slijtvastheid, anti-slip, electrisch geleidend, anti-statisch, stofvrij, milieubeschermend, geluidsdemping, decoratief, onderhoudsarm, binnen- of buiten • Eisen aan de condities tijdens het aanbrengen. Daarbij kan gedacht worden aan droogtijden, stofvrije applicatie, ARBO-eisen, enzovoorts

Daarnaast zijn er ook eisen aan de conditie van de ondergrond. Een goede ondergrond is bijvoorbeeld van belang voor het voorkomen van osmose, als er ter plaatse van het betonoppervlak nog in water oplosbare stoffen aanwezig zijn op het moment van aanbrengen van de coating. Daardoor ontstaat de kans op blaasvorming achter die coating. Het voorbehandelen en aanbrengen van coatings dient daarom door specialisten te worden uitgevoerd.

De te stellen eisen zijn dus in hoge mate afhankelijk van het te verwachten gebruik.

Betonafwerking Middelen

De betonafwerking middelen die op bovenstaande eisen afgestemd zijn, bestaan over het algemeen uit een bindmiddel, pigment, vulstoffen, hulpstoffen en oplos- en verdunningsmiddelen. Ze worden vaak onderscheiden naar type bindmiddel, terwijl de gebruikte oplosmiddelen uit milieuoverwegingen van belang kunnen zijn. Er wordt veel gebruik gemaakt van coatingsystemen op basis van polyurethaanharsen of epoxyharsen.

Meerdere methoden van afwerking van beton zijn denkbaar, denk bijvoorbeeld aan:

 • Ondergrond gereed maken (effenen, gronden, primers,etc.)
 • Eventueel wapeningsdoeken en filterlagen aanbrengen
 •  Coaten
 • Uitvlakken
 • Definitieve afwerklaag aanbrengen
 • Polijsten
 • Reinigen

Scheuroverbruggende coatings

Behalve voor aanpassing van bestaande vloeren en constructies kunnen sommige coatings gebruikt worden voor het overbruggen van scheuren in het beton. De coating voorkomt dan dat lekkage of vochtintreding plaatsvindt en het oppervlak is egaal. Ook indien de scheurwijdte toeneemt volgt de flexibele coating de beweging en blijft het oppervlak dicht.

Betonnen vloeren

Vloeren zijn veelal samengesteld uit meerdere lagen en zijn er in een brede variatie van materialen. Zowel bij aanleg als bij herstel zijn daarom verschillende benaderingen nodig en mogelijk.

Stevens betontechniek hanteert in het algemeen een speciaal vloerprogramma, bestaande uit:

 • Coaten van vloeren
 • Vloerherstel
 • Egaliseren van vloeren
 • Versterken van vloeren
 • Aanbrengen van anti-corrosielagen

Uit ervaring weten wij dat dit programma ingezet kan worden bij zowel problemen met vloeren als bij vernieuwing van vloeren.

Anti corrosie systemen

Vloeren en andere gewapende betonconstructies kunnen beschermd worden tegen corrosie van de wapening, door deze te impregneren. De wapening wordt beschermd doordat vocht niet meer vanaf de toplaag in de constructie kan dringen. Veelal worden deze systemen geïntegreerd in de hierboven genoemde coatings.

Voegafdichting

Vloeren, wanden en andere constructiedelen, zoals consoles en galerijplaten, zijn ten gevolge van temperatuurschommelingen onderhevig aan rek of krimp. Indien de delen onvoldoende kunnen toegeven aan dit verschijnsel ontstaan (grote) spanningen, die kunnen leiden tot scheurvorming, oneffenheden en andere schade. Daardoor kunnen ook schadelijke stoffen intreden, zoals vocht en zuren, met alle gevolgen van dien. Om dit probleem te ondervangen is het essentieel juiste voegen en dilataties aan te brengen. Het is evident dat deze materialen voldoen aan de eisen die aan de constructie zelf gesteld worden. Stevens betontechniek heeft zich gespecialiseerd in totaal oplossingen zoals onderwater toepassingen, bestrating en zwembaden. Dilatatievoegen, lintvoegen, chemisch bestendige voegen, afdichtingsvoegen.

Enkele specialismen zijn:

 • Geprefabriceerde rubber voegprofielen (ingelijmd of in metalen voegelement)
 • Flexibele voegafdichtingen (rubber folies, flexibele bitumen afdichtingen)
 • Kitvoegen (vb polysulfidekit, speciale kitten voor vloeistofdichte toepassingen, kitten met kleur, epoxies, epoxy-polyurethaan, etc.)

Beton Conserveringen

Betonoppervlakken kunnen preventief behandeld worden om hen te beschermen tegen allerlei milieu-invloeden, vorst en ‘dooizout’ schades. Uit esthetische overwegingen wordt hierbij gekozen voor een verfsysteem met mineraalverf of een epoxycoating. (watervoerende) scheuren in beton, metselwerk en grondstabilisatie.