Kelderafdichting

Een lekke kelder is vaak een probleem en geeft een hoop ergernis. Stevens betontechniek heeft daar de oplossing voor. Wij kunnen u kelder waterdicht maken doormiddel van injecteren met een waterdunne injectiehars (epoxy) dat in de constructie wordt geperst met een regelbare druk en regelbare reactie van ons product. Door het vocht zijn de muren vaak aangetast en zijn ze niet meer zo mooi.

Stevens betontechniek kan dit probleem voor u oplossen. Door gebruik te maken van een speciale dampdoorlatende stuclaag kan de muur na herstel in de toekomst blijven ademen. Dit in tegenstelling tot gips en andere stucoplossingen.Het vocht dat na het injecteren nog aan de oppervlakte van de muur zit kan na het stucwerk door de stuclaag heen verdampen. Hierdoor is het ook mogelijk de tijd tussen het injecteren en het stucwerk te beperken. De kelder ziet er weer mooi en netjes uit en is klaar voor gebruik.

Optrekkend vocht door de muur

Het verschijnsel optrekkend vocht manifesteert zich met name in oudere gebouwen en woningen. Een en ander hangt samen met het gebruik van gemetselde funderingen in vooroorlogse gebouwen, woningen en/ of monumenten alsmede met het ontbreken van voldoende dichte lagen, zoals een trasraam, aan de onderzijde van de muren. Het feit dat optrekkend vocht een betrekkelijk langzaam verlopend verschijnsel is, betekent dat er soms pas na vele tientallen jaren sprake is van een duidelijke aantasting van bouwmaterialen of constructies. Daarnaast kunnen wisselingen in de grondwaterstand ook leiden tot wisselingen in de stijghoogte van het vocht in de muren. De aanwezigheid van zouten in het metselwerk kunnen de stijghoogte en -snelheid aanzienlijk beinvloeden. Overigens vormen de tegenwoordig gebruikelijke betonnen funderingen een redelijke garantie voor het achterwege blijven van het verschijnsel optrekkend vocht.

Schade

Bj optrekkend vocht kan de muur een zodanige hoeveelheid water bevatten dat het een voedingsbodem vormt voor de groei van houtaantastende algen of soortgelijke schimmels die goed gedijen onder vochtige omstandigheden. Deze kunnen de houtconstructies van een gebouw danig aantasten. Dieptebeschermende verkiezeling voor gevelinjectie tegen capillair optrekkend vocht bij funderingen en kelderbinnenmuren (boorgatensysteem).
Drukloze injectie via vultrechters resp. injecteren met lage druk in combinatie met Remmers Boorgatenvuller. Uiteraard geschikt voor poreuze bouwmaterialen met een doorvochtigheidsgraad tot 80%. Indien de doorvochtigheidsgraad hoger is dan 80%, moet de injectiezone iets verhoogd worden of de Kiesol middels de lagedruk techniek injecteren.